Integritetspolicy

Definitioner
I denna integritetspolicy termerna “DataDiggers”, ”vår”, ”vårt”, ”vi”, ”oss”, ”företag” avser Data Diggers Market Research S.R.L., ett bolag registrerat i Rumänien med antalet J23/915/2015, momsregistreringsnummer RO34246710, med huvudkontor i 75-77 Buzesti st., 9: e våningen, svit nummer 5, 1: a sektorn, 011013 Bukarest.

Termerna ”panelmedlemmen”, ”du”, ”din”, ”din”, ”hans”, ”hennes”, ”deras”, ”deras” avser nuvarande medlemmarna i DataDiggers paneler.

En panelmedlem är någon som prenumererar på vår online panel genom att fylla i formuläret fann här och klicka på “Registrera dig” knappen under Det. Genom att klicka på samma knapp bekräftar du att du är överens om att denna integritetspolicy.

Personuppgifter omfattar den typ av information genom vilken en person kan identifieras, däribland namn, e-postadress, arbetsplats, adress, etc. Dessa data samlas in antingen vid registreringen panel skede eller senare, under den tid som personen är medlem vår panel.

Persondatabehandlings avser varje operation som utförs beträffande personuppgifter, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, läsning, användning, justering, kombination, blockering, utplåning eller förstöring.

Känsliga uppgifter – information om:

 • religion
 • kön
 • ras eller etnicitet
 • politiska alternativ
 • tillhörande någon union
 • fysisk och psykisk hälsa
 • uppgifter om kriminalregister.

Allmänna anteckningar om vår sekretesspolicy
Säkra integriteten av personuppgifter våra panelmedlemmar ger oss är en prioritet för vårt företag. Denna sekretesspolicy är avsedd att beskriva hur DataDiggers garanterar säkerheten för lagring och bearbetning av personuppgifter våra panelmedlemmar skicka oss, i enlighet med lagen.

Bearbetning, användning, lagring och/eller förstörelse av personuppgifter sker i strikt enlighet med lagen nr. 677/2001 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och den fria rörligheten för sådana uppgifter.

Att besöka och använda webbplatsen sepanel.datadiggers-mr.com innebär ditt uttryckliga godkännande av denna integritetspolicy. Denna sekretesspolicy kan ändras när som helst utan föregående meddelande, så att den hålls i enlighet med lagstiftningen och/eller företagets policy. Det är därför viktigt att du granskar denna integritetspolicy på en regelbunden basis för att vara medveten om eventuella ändringar. DataDiggers kommer att göra allt för att publicera en länk till denna integritetspolicy i någon enkät inbjudan skickades till panelmedlemmarna och inom varje medlems konto.

DataDiggers är ett företag som är verksamt i full överensstämmelse med ICC Code of ESOMAR.

Cookies
En cookie är en metod för att lagra en liten mängd information i en webbläsare, så att det inte är nödvändigt för samma data återinföras varje gång på samma enhet; i syfte att använda cookies är att underlätta navigering på Internet.
Den minskade mängden information cookies används lagras på hårddisken i din dator. Vi kan använda cookies för att lagra information om användare som ansluter till sepanel.datadiggers-mr.com hemsida; Därför kan det finnas delar av webbplatsen som kan kräva att du accepterar cookies.

Alla användare av webbplatsen sepanel.datadiggers-mr.com har möjlighet att acceptera, avvisa eller begränsa installation av cookies eller få inbjudningar att installera cookies.

Integritets garanti
DataDiggers kommer inte att lämna ut personuppgifter som den förfogar över till en tredje part utan uttryckligt samtycke av panelmedlemmarna. Personuppgifter samlas in och behandlas endast baserat på den uttryckliga samtycke panelmedlemmarna, både på panelregistreringsstadiet samt under särskilda undersökningar eller under den tid en person är medlem i vår panel, genom att be medlemmarna att uppdatera sin information om förbrukning , personliga intressen, attityder mm på en regelbunden basis.

Vid panelregistreringsfasen kommer DataDiggers kräva vissa grundläggande personlig information: e-postadress, lösenord, födelsedatum, kön och postnummer där framtida panelmedlem lever i mer än 6 månader i ett år. All denna information är obligatoriskt för en person att gå med i panelen, eftersom det är viktigt att garantera kvaliteten på svaren på våra undersökningar. Namn krävs också som tillval information. Under tiden någon är panelmedlem den information som vi kan ställa är (men är inte begränsat till): utbildningsnivå, är industrin panelmedlem antal barn i hushållet, ålder och kön av barn, personlig inkomst, hushållsinkomst närvarande anställda vid olika inställningar för varor och tjänster och mycket mer. Fylla i denna information är inte obligatorisk och påverkar inte på något sätt medlemskapet i vår panel, men den mer detaljerade är de uppgifter som lämnats, desto större är chansen att kvalificera till framtida undersökningar.

Dock kan vissa marknadsundersökningar endast utföras utifrån specifik personlig information om panelmedlemmarna, som bör lämnas ut till våra kunder. Sådana studier är sådana där en fysisk produkt skickas till panelmedlem för teständamål eller de där kunden önskar direkt intervjua våra panelmedlemmar. I dessa fall kommer DataDiggers kräver uttryckligt medgivande från panelmedlem om insamling och utlämnande av att personuppgifter och kommer att kräva tredjeparts klienter som har tillgång till personuppgifter för att underteckna ett särskilt avtal genom vilket de begår att informationen strikt användas för marknadsundersökningar och uteslutande inom denna studie.

DataDiggers kan lämna ut personuppgifter om panelmedlemmar när det finns ett domstolsbeslut i detta avseende.

Legalityen för uppsamling och behandling av personuppgifter
Insamling och behandling av personuppgifter sker alltid enligt lag. Data Diggers Market Research S.R.L. Är ett företag registrerat hos den rumänska nationella tillsynsmyndigheten för personuppgifter (ANSPDCP, www.dataprotection.ro).

När personuppgifter samlas in en länk till denna integritetspolicy är tillgänglig för alla nuvarande eller framtida panelmedlem. Personuppgifter kan samlas in både från den person som är eller kommer att bli medlem i vår panel samt från någon medlem av denna persons hushåll/familj.

I båda fallen är följande information som lämnas till användaren vid tidpunkten för insamling av personuppgifter:

 • identifiering av den juridiska personen som samlar in och behandlar personuppgifter
 • i syfte att samla in och bearbeta personuppgifter
 • möjlighet att justera personuppgifter redan
 • annan information som kan vara nödvändig från fall till fall.

Om data inte samlas in direkt från panelmedlem kommer DataDiggers också se till att panelmedlem informeras om detta innan faktiskt börjar insamlingen av personuppgifter.
Hantering av information om andra webbplatser som är kopplade till sepanel.datadiggers-mr.com täcks inte av denna integritetspolicy.

Deklarerade ändamål
DataDiggers ska lämna skriftligt syfte eller ändamål för vilka personuppgifter samlas in vid tidpunkten för sin samling.

Syftena DataDiggers samlar personuppgifter:

 • för att genomföra kvantitativa och/eller kvalitativa marknadsundersökningar
 • så att panelelementet kan ta emot meddelanden till e-postadressen tillgänglig
 • för att avgöra om panelmedlem är berättigad till framtida kvantitativa och/eller kvalitativa marknadsundersökningar
 • för att agera i enlighet med lagen.

Om DataDiggers måste använda personuppgifter för ett annat ändamål än vad som ursprungligen meddelas panelmedlemmarna, kommer det att göra det känt att panelmedlemmarna innan den faktiska användningen av sådana personuppgifter. Panelen medlem måste ge sitt samtycke så att hans/hennes personuppgifter kan användas för andra ändamål, utom när lagen tillåter dataanvändning kan göras utan någon särskild överenskommelse.

DataDiggers kommer inte att använda personuppgifter för direkt marknadsföring, reklam, reklam eller försäljning av alla produkter och tjänster.

Begränsad datainsamling
DataDiggers bara samlar personuppgifter som är nödvändig för att säkerställa att bedriva sociologisk forskning inom normala kvalitetsparametrar. Vi samlar aldrig fler personuppgifter än nödvändigt för att anges. DataDiggers behandlar endast den information som är relevant och lämplig för de ändamål för vilka de samlas in.

Begränsade data retentionen varaktighet
DataDiggers håller personuppgifter som panelmedlemmarna bara för en begränsad tid, så länge som det är nödvändigt att det uttalade syftet för vilket de samlades in. Beroende på den ursprungliga syfte som anges hållbarheten av personuppgifter kan variera. De personuppgifter som inte längre är relevant eller nödvändig för den angivna ändamålet kommer att förstöras.

Panelmedlem avtal
DataDiggers kommer inte att behandla personuppgifter om panelmedlemmar utan deras uttryckliga samtycke, om inte lagen tillåter att användningen av data kan ske utan medgivande.
DataDiggers kommer att informera panelmedlemmarna om behandling av personuppgifter innan eller medan de samlas.
I det fall använder vi en lista av de svarande som tillhandahålls av en tredje part som vi kommer att se till att de tillfrågade på denna lista har gett sitt samtycke att få sina personuppgifter som behandlas, innan dessa data används av DataDiggers.
Våra panelmedlemmar har rätt att acceptera eller förkasta deltagande i studien. Detta påverkar inte panelmedlemsstatus på något sätt.
Ibland kräver vissa studier intervjua via telefon eller ansikte mot ansikte. DataDiggers kommer alltid att kräva skriftligt medgivande från panelmedlemmarna att delta i sådana studier. Det är helt möjlighet att panelmedlem om han/hon vill delta eller vägra att delta i dessa typer av studier. Om en panelmedlem går med på att delta i en undersökning per telefon eller ansikte mot ansikte betyder det panelmedlem har gett sitt/hennes samtycke till behandlingen av hans/hennes personliga information som är nödvändig för att utföra den aktuella undersökningen. Därefter, om panelmedlem önskar att återkalla hans/hennes medgivande till behandling av personuppgifter, han/hon kan göra det genom en skriftlig underrättelse till denna e-postadress: panelsupport.se@datadiggers-mr.com.
DataDiggers undviker att samla in personlig information som bedöms känslig: uppgifter om religion, kön, politisk, ras, etniskt ursprung, medlemskap i fackförening, fysisk och psykisk hälsa och kriminalregister. Men om det är nödvändigt att samla in viss känslig information i syfte att genomföra en undersökning, kommer DataDiggers få skriftligt medgivande från panelmedlem före samla in känslig information.

Säkerhet för personuppgifter
Den säkerhetsåtgärder DataDiggers tar att förebygga risken för förlust, stöld, obehörig insamling, avslöjande, kopiering, ändring eller förstörelse av personuppgifter för panelmedlemmar är:

 • säker och begränsad tillgång till kontor och datorer som lagrar personuppgifter, baserade på unika passerkort och/eller unik åtkomstkod
 • begränsar de anställdas tillgång till personuppgifter
 • hjälp av kraftfulla anti-virus program för att förhindra installation av skadlig kod som kan påverka personuppgifter som samlas
 • med unika lösenord.

Våra chefer och medarbetare respektera sekretessen för personlig information vi har. Tillgången till panelmedlem har ett skyddat konto med en unik e-postadress och lösenord så att endast panelmedlem kan komma åt hans/hennes egen personliga information.

Panelmedlemmarna uppmanas att aldrig avslöja hans/hennes personliga lösenord till tredje part. Det är också viktigt att logga ut efter tillgång sepanel.datadiggers-mr.com och stänga webbläsaren, särskilt när webbplatsen var nås från en offentlig terminal eller från en enhet som används av andra hushållsmedlemmar. DataDiggers frågar aldrig lösenordet till kontot av en medlem i panelen.

Våra medarbetare och chefer behandla personuppgifter med hjälp av maximala säkerhetsåtgärder, i enlighet med denna sekretesspolicy, oberoende av platsen data nås.

Individuell åtkomst till data
Våra panelmedlemmar har alltid möjlighet att begära information om hur vi behandlar sina personuppgifter för att få tillgång till dem eller begära oss att ändra eller ta bort dem. Detta kan göras genom att skicka ett skriftligt meddelande till panelsupport.se@datadiggers-mr.com. DataDiggers kommer att göra allt för att snabbt svara på en undersökning och för att ge den sökande med all den information som krävs.

DataDiggers kanske inte ger panelmedlemmar med tillgång till alla sina personuppgifter i följande situationer:

 • vid åtkomst av personuppgifter kan avslöja konfidentiell affärsinformation
 • vid åtkomst personuppgifterna kan avslöja personuppgifter om andra panelmedlemmarna
 • när data samlades in enligt lag, utan samtycke av den medlem av panelen
 • när data samlas in för juridiska syften (t ex som en del en juridisk undersökning).

När DataDiggers inte kan uppfylla kravet på en panelmedlem ber att få tillgång till hans/hennes personuppgifter, kommer panelmedlem informeras skriftligen om orsaken till avslaget.

Varje panelmedlem har möjlighet att ändra hans/hennes personuppgifter när som helst under medlemskapet genom att logga in hans/hennes konto på sepanel.datadiggers-mr.com. Om en panelmedlem har glömt hans/hennes lösenord, kan detta återvinnas genom att klicka på här. Dessutom kan panelen medlemskap tas bort med ett enkelt klick på motsvarande knapp finns i ”Uppdatera profil” i varje panelmedlem konto.

Kontakta
För ytterligare information om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på panelsupport.se@datadiggers-mr.com eller använd formuläret du hittar på kontaktsida.

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome